October 08, 2012

İsrail İşgali Ortadoğu’da Var Olan Tarihsel Bir Düşman İhtiyacını Karşılıyor


Salman Masalha ||
 İsrail İşgali Ortadoğu’da Var Olan Tarihsel Bir Düşman İhtiyacını Karşılıyor

 Diğer olguların yanı sıra, Arap-İsrail çatışması İranlıların görkemli Pers dönemini yeniden canlandırma isteğini harekete geçiren bir manipülasyon aracı görevini görmektedir.  
  • another title

    المتابع من أبناء جلدتنا لما يجري في هذا العالم الواسع يجد نفسه أمام ظاهرة فريدة. فلو نظرنا إلى ما يحصل من أحداث نرى أنّ القاسم المشترك بينها هو أنّ غالبيّتها هو مواقع وقوعها الجغرافية. إذ نرى أنّها تحدث في الأصقاع التي توصف بانتمائها إلى العالمين العربي والإسلامي.

Press photo to Email

Classic

***
Jazz
Translated Posts

 
  • another title